جزییات محصول

بوش و تبدیل (Coupling Sleev & Coupling Adapter)

بوش ها (Coupling Sleeves) و تبدیل ها (Coupling Adapters) اتصال دهنده دو راد با یکدیگر یا راد با شانگ دستگاه حفاری در سیستم (Top Hammer) می باشد.
اگر رزوه هایی قرار است به یکدیگر متصل شوند از یک نوع باشد مثلا هر دو طرف T38 باشد از بوش، و اگر رزوه ها یکسان نباشد مثلا یک طرف R32 و طرف دیگر T38 از تبدیل استفاده می گردد

Image

نمایشگاه

تهران، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان نیایش شرقی، پلاک 21
شرکت مهندسی دقیق صنعت

کارخانه

جاده کرج، قزوین، بعد از پلیس راه، شهرک طاووسیه، بلوار طاووسیه، نبش خیابان ٥٤

تلفن

+98 21 66424100 (10خط)
+98 21 66902351-4

ما را دنبال کنید

info@daghighsanat.com
شرکت مهندسی دقیق صنعت 2016 | اطلاعات محفوظ می باشد