جزییات محصول

سرمته های Top Hammer از لحاظ نوع رزوه دارای دو سیستم R وT به نحو زیر می باشد:

در سیستم R در سیستم T
• R32 : از سایز 35mm الی 57mm که سایزهای 45mm و 51mm جزو دو سایز متعارف می باشد.
• R38 : دارای سایزهای متعارف 76mm ، 64mm و 89mm می باشد.
• T38 : همانند R38در سایزهای متعارف76mm ، 64mm و 89mm تولید و عرضه می گردد.
• T45 : در سایزهای متعارف از 76mm لغایت115mm تولید و عرضه می گردد.
• T51 : در سایزهای متعارف از 89mm لغایت127mm تولید و عرضه می گردد.

• سرمته های Top Hammer در دو نوع نگینی (Button Bit) و ضربدری (X-Type یا CROSS) موجود می باشند که نوع نگینی برای سنگ های نرم، متوسط تا سخت (با توجه به الماسه ها و فرم سر) استفاده می شود و از نوع ضربدری برای سنگ های بسیار سخت (به صورت محدود) استفاده می شود.

• سرمته های Top Hammer از لحاظ شکل سرمته (محدب، مقعر، تخت و ...) و نوع سگمنت ها (گرد، تیز و نیمه تیز) شرایطی دقیقاً مشابه سرمته های D.T.H دارند، لذا از توضیح مجدد آنها صرفنظر می شود. و لیکن این سرمته ها دارای دو نوع ساده و بغل تراش (Retrac) هستند که از نوع ساده در زمین های معمولی و از نوع بغل تراش در زمین های دارای خلل و فرج، گسل دار و ریزشی استفاده می شود.

Image

نمایشگاه

تهران، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان نیایش شرقی، پلاک 21
شرکت مهندسی دقیق صنعت

کارخانه

جاده کرج، قزوین، بعد از پلیس راه، شهرک طاووسیه، بلوار طاووسیه، نبش خیابان ٥٤

تلفن

+98 21 66424100 (10خط)
+98 21 66902351-4

ما را دنبال کنید

info@daghighsanat.com
شرکت مهندسی دقیق صنعت 2016 | اطلاعات محفوظ می باشد