ایرادات احتمالی و رفع ایراد

عیب یابی

اشکال علت احتمالی راه حل احتمالی

چکش پس از تعویض لوله های حفاری کار نمی کند.

1- روغن زیادی به چکش ریخته است.

2- جسم خارجی داخل چکش گیر افتاده است.

3- چکش از آب و گل پر شده است، بخصوص اگر حفاری زیر سطح آب باشد.

1- اندکی چکش را بالا بکشید تا عبور هوا باعث تخلیه و تمیزی چکش شود.

2- چکش را از چال خارج کرده و کنترل کنید.

3- چکش را از چال خارج کرده و تمیز کنید. اطمینان حاصل کنید که مسیر هوا قبل از تعویض لوله حفاری تمیز باشد.

4- اطمینان حاصل کنید سوپاپ در جایش محکم و سالم باشد یا سوپاپ مخصوص حفاری زیر آب را در صورتی که حفاری زیر سطح آب انجام می شود به چکش متصل نمایید.

چکش در سطح زمین کار می کند اما داخل چال کار نمی کند.

1- سوراخ های سرمته هنگام وارد شدن به چال با خاک نرم خاکروبه سا آشغال مسدود می شوند.

2- به دلیل فرو رفتن سرمته به خاک نرم و موارد مشابه و گیر کردن در آن سرمته به جای خود در چکش بر نمیگردد.

1- چکش را بازرسی کنید و در صورت نیاز پاک کنید.

2- سرعت چرخش و نیز فشار اعمالی برای فرو بردن چکش در زمین را زیاد کنید. در همین حال فشار کامل هوا را برقرار کنید و بطور مکرر چکش را بالا بکشید تا شستشو انجام شود. جهت از میان برداشتن انسداد ناشی از خاک نرم تزریق آب هم می تواند مفید باشد

چکش در ابتدای چال منحرف (کج) می شود.

1- متعلقات چکش شکسته، یا ساییده شده و یا گیر کرده اند.

2- چکش بطور غلط مونتاژ شده است.

3- چکش کثیف است یا جسم خارجی داخل آن گیر کرده است.

4- روغن روانکار یا روغنی دیگر بطور زیادی وارد دستگاه شده است.

5- آب زیادی در هوای فشرده وجود دارد.

6- چکش یخ زده است.

1- چکش را کنترل کرده و سرویس کنید.

2- چکش را باز کرده و صحیح مونتاژ کنید.

3- چکش را باز کرده و پس از شستشو مونتاژ کنید.

4- میزان روغن روانکار و نیز وجود روغن را در مسیر هوا کنترل کنید.

5- تله رطوبت گیر و پمپ تزریق آب را اگر مورد استفاده قرار می گیرد کنترل کنید.

6- از روغن ضد انجماد تا مشاهده نشانه هایی از آب اضافی در سیستم استفاده کنید.

چکش در سطح یا چال بطور مداوم کار می کند. (چکش قطع نمی کند)

1- هوا به چکش نمی رسد یا به مقدار کافی نیست.

2- چکش به طور غلط مونتاژ شده است.

3- چکش کثیف است یا جسم خارجی داخل آن گیر کرده است.

4- روغن نگهدارنده یا گریس ضد گیر کردن در چکش وجود دارد.

5- متعلقات چکش شکسته، یا ساییده شده و یا گیر کرده اند.

6- در ضربه گیر انسداد وجود دارد.

7- سوراخ سرمته گرفته است.

1- کارکرد کمپرسور را کنترل کنید.

2- چکش را باز کرده و مجدداً مونتاژ کنید.

3- چکش را باز کرده و پس از شستشو مجدداً مونتاژ کنید.

4- چکش را از ته چال کمی فاصله داده و فشار هوا را به درون چال بدمید

5- کمی روغن دیزل برای تمیز کردن روغن روانکار اضافه کنید.

6- چکش را باز کرده و پس از بازرسی سرویس کنید.

7- چکش را باز کرده و کنترل کنید.

8- ضربه گیر را در صورت نیاز جدا کنید.

9- چال را تمیز کنید.

چکش نه در سطح زمین و نه در چال کار نمی کند.

1- بوشهای Table bushes یا مورد استفاده قرار نمی گیرند یا بشدت فرسوده اند.

2- دکل حفاری ایمن نیست.

3- دستگاه ثابت و محکم نشده است.

4- به دلیل از دست رفتن تدریجی روغن هیدرولیک ، پایه هیدرولیکی کج شده است.

5- انسداد در بالای چال باعث انحراف چکش می شود.

6- نیروی فشار بیش از حد است.

1- بوشها را تعویض و یا محکم کنید.

2- دکل حفاری را ایمن کنید.

3- از محکم بودن دستگاه مطمئن شوید. در صورت نیاز بلوک های چوبی را در زمین نرم زیر پایه ها قرار دهید. اطمینان پیدا کنید وزن کافی روی پایه های جک وجود داشته باشد.

4- پایه هیدرولیکی را تعمیر کنید .

5- هر انسدادی را قبل از ادامه حفاری برطرف کنید.

6- نیروی فشار را برای اصلاح سطح کاهش دهید.

نمایشگاه

تهران، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان نیایش شرقی، پلاک 21
شرکت مهندسی دقیق صنعت

کارخانه

جاده کرج، قزوین، بعد از پلیس راه، شهرک طاووسیه، بلوار طاووسیه، نبش خیابان ٥٤

تلفن

+98 21 66424100 (10خط)
+98 21 66902351-4

ما را دنبال کنید

info@daghighsanat.com
شرکت مهندسی دقیق صنعت 2016 | اطلاعات محفوظ می باشد